Consell Escolar

Actualment són membres del Consell Escolar, curs 2018-19:
Direcció: Encarna Peralta
Cap d’estudis: Judit Padró
Secretaria: Teresa Puente

Representants del sector mestres: Salvador Jofre, Eva Genescà,  Marta Roig, Carme Vilaseca i Dolors Villegas.
Representants del sector pares i mares:  Yésica Martínez, Montse Bermúdez, Rosa Azorín i Alexis Rodríguez.
Representant de l’AMPA: M. Alba Santamaria

Representant de l’Ajuntament: Miquel Caellas

eleccionsconsellescolar-720x340