Projecte Educatiu

Podeu consultar el document:  Projecte Educatiu Escola Mare Escola de Déu de Montserrat Súria

Aquest vídeo recull el projecte educatiu que duu a terme l’escola Mare de Déu de Montserrat de Súria: treball per ambients, projectes interdisciplinars, treball amb Chromebooks… Tot això tenint en compte la vessant més artística dels alumnes, convidant les famílies a participar i envoltats de natura.