NOFC

Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

NOFC_MDM

Durant el curs 2018-19 estem modificant les NOFC, properament, quan estiguin modificades i aprovades, donarem a conèixer el nou document.