Educació Infantil

ACTIVITATS PROPOSADES PER L’ESCOLA

 

CARPETES D’ ACTIVITATS DIDÀCTIQUES PELS DIES DE CONFINAMENT

Aquesta proposta  consta d’activitats per als tres cursos d’infantil relacionades amb les diferents àrees. Aquestes activitats estaran guardades en carpetes setmanals numerades i seran de:

LECTOESCRIPTURA: activitat programada per cada nivell, P3-P4-P5.  Aquí també s’inclou el CONTE de la setmana.
MATEMÀTICA: activitat programada per cada nivell, P3-P4-P5
VISUAL I PLÀSTICA:  Serà la mateixa proposta pels tres cursos.
– ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA.
 

ÉS IMPORTANT QUE DISTRIBUIU LES ACTIVITATS durant la setmana , podeu agafar com a guia l’HORARI PER A DIES DE CONFINAMENT que teniu més amunt.

CURS 20-21: ACCÈS A LES CARPETES D’ACTIVITAT 20-21