Menjador escolar

L’objectiu general del Servei és fer del menjador escolar un espai on l’infant aprengui i interioritzi unes determinades pautes socioeducatives, les integri en l’estructura de la seva personalitat i les utilitzi per desenvolupar-se idòniament en l’entorn social en què ha de viure.

HORARI: de 12:30h a 15:00h.

NOMBRE DE COMENSALS: Mitjana durant el curs és de 34 alumnes

NOMBRE DE MONITORES: 3

TORNS, HORARI, CURSOS: 

Primer torn: De 12:30h a 13:30h. Ed infantil

Segon torn: De 13:00h a 14:00h. CI,CM i CS