GEP – LEARNING ABOUT!

En el curs escolar 2019-2020 tanquem la nostra participació en el projecte Generació Plurilingüe (GEP) impulsat pel Departament d’Ensenyament. Aquest projecte promou la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat mitjançant la realització de matèries no lingüístiques en aquesta llengua estrangera. En el nostre cas, impulsem l’anglès en 3 espais: Parcialment a l’àrea de medi a CM i CS, la ràdio escolar de CS i la gamificació amb jocs de rol a CM i CS.

Els seus principals objectius d’aquest projecte són:

1. Augmentar competència lingüística de l’alumnat i el professorat.

2. Millorar el desenvolupament competencial de l’alumnat.

3. Acompanyar els centres en el desplegament d’un projecte lingüístic plurilingüe.

Continuem demanat cada curs una auxiliar de conversa nativa que ens ajudaria en la millora de la competència comunicativa lingüística en anglès a educació infantil i primària però no en tingut sort. Ho continuarem intentant!

Ofertas en cursos de inglés durante estas navidades | CEIN ...