Sortides

Les sortides triades per a cada curs estan consensuades amb l’equip de cicle i aprovades pel Consell Escolar.

Estan íntimament lligades a la programació d’aula, sent un complement als aprenentatges fora de l’aula, a la vegada que es treballen valors com l’autonomia, relacions socials, bagatge cultural.

Diferenciem entre sortides locals a peu, per conèixer i estimar el nostre poble i entorn proper, i sortides a altres municipis, amb transport.

L’empresa contractada de transport és escollida a inici de curs, assegurant-nos del seu compliment de la normativa vigent en quant a transport escolar.

Com a escola oberta que fomenta la participació, oferim la possibilitat als pares i mares de ser “monitors” a les sortides, amb l’únic requisit d’assistir a una reunió informativa sobre la normativa a seguir.

Quan hi ha una sortida, es rep una circular amb un termini per lliurar l’autorització als tutors. L’import de la sortida és carregat al número de compte o pagar en efectiu a la secretaria del centre.

Els usuaris fixes de menjador teniu opció a demanar picnic, segons els criteris de l’empresa adjudicatària.