Com resoleu els conflictes?

La nostra aposta sempre és la mediació. Es parteix des de ben petits amb una educació emocional (saber expressar allò que sentim amb paraules i no amb accions agressives)

A tota l’escola es fa una feina de reflexió i de recerca de solucions entre els propis nens.

Quan les situacions són reincidents, i no s’obtenen resultats òptims, passem a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) on estan escrites quines mesures correctores s’apliquen segons la falta estipulada. Les sancions sempre estan pensades amb un objectiu de treball social en benefici de la comunitat.