Robòtica educativa i Còding

Introduïm la ROBÒTICA a la nostra escola, des de P3 a 6è, per desenvolupar i implementar entorns d’aprenentatge basats en l’ús de robots.

El robot esdevé un FACILITADOR per abordar activitats educatives quotidianes de forma pràctica i engrescadora.

El CÒDING (programació) és fonamental per a la robòtica educativa: els robots segueixen les instruccions donades mitjantçant un programa(el codi).

La programació ens permet exercitar i entrenar el PENSAMENT COMPUTACIONAL i és un clar estímul per a la resolució de situació problemes. La finalitat és que el nostre alumnat pugui transformar una intuició en un procés resolutiu, i així resoldre reptes observant, pensant, dissenyant, creant, construint i aplicant coneixements.

   

 

Com ho fem?

  • Emprem la metodologia d‘APRENENTATGE COOPERATIU amb diferents rols (programador/a, executor/a, coordinador/a, portaveu).
  • Partim de l’aprenentatge per DESCOBRIMENT.
  • Reconeixem el paper positiu de l’ERROR.
  • Explorem la RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.