Pagaments curs 2020/21

IMPORT DE LA QUOTA PER MATERIAL 

Material escolar P3  55 € (quota única/anual)
Material escolar P4 i P5 50 € (quota única/anual)
Material escolar Primària 45 € (quota única/anual)

 

QUOTA PER LLIBRES  O MATERIAL DIDÀCTIC

Cicle inicial  Lloguer d’Snappet (substitució als llibres de text) 50 € (quota única/anual).
Cicle mitja i cicle superior Llibre verd + ús compartit de Chromebooks 20 € (quota única/anual).

 

QUOTA DE L’AMPA

Per família 25 € (quota única/anual)