Pagaments curs 2019/2020

IMPORT DE LA QUOTA PER MATERIAL 

Material escolar P3  60 € (quota única/anual)
Material escolar P4 i P5 55 € (quota única/anual)
Material escolar Primària 50 € (quota única/anual)

 

BESTRETA DE COLÒNIES I PAGAMENTS APROXIMATS

Educació infantil (P3 P4 P5) 35 € (bestreta) Import final aproximat per 2 dies: 75 €
Educació primària (1r,2n,3r,4t,5è i 6è) 35 € (bestreta) Import final aproximat per 3 dies: 105 €

 

QUOTA PER LLIBRES  O MATERIAL DIDÀCTIC

Cicle inicial Lloguer d’Snappet (substitució als llibres de text) 50 € (quota única/anual).
Cicle mitja i cicle superior Llibre verd + ús compartit de Chromebooks 30 € (quota única/anual).

 

QUOTA DE L’AMPA

Per família 25 € (quota única/anual)