Oferta educativa

L’escola actualment és d’una sola línia.

Tenim 3 nivells d’educació infantil:

  • P3
  • P4
  • P5

I tenim 6 nivells d’educació primària:

  • 1r
  • 2n
  • 3r
  • 4t