Instal·lacions

L’escola va ser inaugurada el curs 1974 – 1975. Està composta de dos edificis. L’estructura funcional de l’escola està constituïda per:

– Tres aules d’educació infantil, set aules d’educació primària, tres aules polivalents, una aula d’educació especial, biblioteca, laboratori, aula d’informàtica, aula d’audiovisuals, sala d’actes, aula de música, aula d’anglès i aula de psicomotricitat.
– Menjador, gimnàs, farmaciola i ascensor.
– Recursos professorat, cinc tutories, despatx, secretaria, direcció, consergeria i despatx de l’AMPA.
– Quatre pistes exteriors de joc i d’esbarjo per als cicles inicial, mitjà i superior, un pati d’esbarjo per a l’educació infantil i zona enjardinada amb varietat d’arbres, arbustos, plantes…
– Estació meteorològica, casa del conserge.
– Escala d’emergència, sala de calderes de la calefacció de l’edifici escolar, sala de la caldera de la calefacció del gimnàs, parallamps, serveis alumnat, serveis professorat, magatzems personal neteja, quadres elèctrics i aparcaments.