EPSAP (Escola Saludable Alt Penedès)

Escola Promotora de Salut de l’Alt Penedès (EPSAP) és un projecte que neix fruit del treball en xarxa entre diferents agents educatius i sanitaris del Penedès (Departament d’Ensenyament, Departament de Salut, Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès) .

L’objectiu és fomentar hàbits saludables: alimentació saludables, vida activa, promoció de l’activitat física…a través d’activitats a l’escola i recomanacions als infants i a les famílies.

Quines activitats fem a l’escola?

Cada trimestre s’editarà un butlletí informatiu per a totes les famílies.