ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars es plantegen des de la perspectiva d’oferir un ventall d’activitats dirigides als alumnes que despertin el seu interès, que siguin d’una bona qualitat, que tinguin uns preus ajustats i que permetin completar l’oferta educativa del centre. En molts casos, ajudarà inclús a conciliar la vida laboral dels pares i les mares amb la vida escolar del fill o filla.

Són activitats que es realitzen preferentment en les instal·lacions de l’escola MAS I PERERA i en horari extraescolar (de 16:30 a 18:00), de manera que l’alumne passa directament des de la seva aula al lloc on es realitza l’activitat sense la intervenció de les famílies.

La primera mitja hora de l’activitat es destina a l’acollida dels alumnes; berenen i permeten un marge de temps suficient per l’arribada de possibles alumnes d’altres centres. Segons el tipus d’activitat, el monitor por anar introduint l’activitat del dia de forma suau i progressiva perquè els alumnes es vagin “ambientant”.

Tradicionalment, la nostra AMPA s’ha acollit a les activitats organitzades pel Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca per l’experiència demostrada, els bons resultats aconseguits i perquè ens permeten opinar i suggerir noves activitats o punts de millora.

GUIA PER TRIAR BÉ LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Si vols saber totes les activitats que es fan a l’escola pots consultar el següent quadre.

Quadre activitats extraescolars