Projecte Educatiu

La visió que tenim de l’escola (Qui sóm?), són els trets d’identitat del nostre centre i han de ser un referent per a tots els membres de la comunitat educativa.

Això implica definir uns principis i uns valors que orientaran la nostra pràctica educativa i que han estat consensuats amb tota la comunitat .

Volem que aquest document, el Projecte Educatiu de Centre (PEC) reflecteixi la nostra manera de mirar al món i de comprendre la persona, que és en definitiva la mateixa mirada que tenim cap al fet d’aprendre i ensenyar.

PROJECTE EDUCATIU CENTRE MARTÍ POCH_ 18-19