Esport

Quan parlem d’activitat física ens referim a qualsevol moviment corporal produït pels músculs, que provoca en el cos més despesa d’energia que quan està en repòs.

Quan parlem d’esport, en canvi, ens referim a tota l’activitat física portada a terme d’acord amb una normativa que la regula, amb finalitat competitiva, de plaer o lleure, de manera individual o per equips, en un espai esportiu normativitzat.

Cal ser conscients que vivim en una societat que fomenta el sedentarisme i que, per tant, no afavoreix l’activitat física. Habitualment ens desplacem amb mitjans de transport en comptes de caminar; fem servir l’ascensor en comptes de les escales, i utilitzem electrodomèstics que ens estalvien feines físiques. Aquest sedentarisme por afectar la salut.

Tot el contrari, la pràctica habitual d’activitat física farà que els vostres fills creixin sans amb un òptim desenvolupament físic. També els ajudarà a aconseguir l’equilibri psicològic. Tot plegat, contribuirà que assoleixin maduresa afectiva i millorin en socialització, autoestima i rendiment escolar.

Tingueu en compte que els nens i les nenes tenen la necessitat d’experimentar i de descobrir el món que els envolta, i això els porta a moure’s molt i a fer exercici físic. Cal, doncs, aprofitar-ho.

En general, per fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport en els fills, és convenient el següent:

 • Practiqueu algun tipus d’activitat física. D’aquesta manera sou un model per als vostres fills.
 • Informeu i aconselleu els vostres fills en la tria de l’activitat o l’esport que volen practicar, tenint en compte les seves capacitats i límits, i deixant que siguin ells els qui prenguin la decisió final.
 • Afavoriu l’exercici físic dels vostres fills des de petits (pujar i baixar escales, anar caminant a l’escola, jugar al parc…), d’aquesta manera els serà més fàcil aconseguir i mantenir bons hàbits en activitat fisicoesportiva quan siguin més grans.
 • Si els vostres fills pateixen alguna malaltia física o mental, és important que aquest fet no els impedeixi fer també activitats fisicoesportives; és convenient adaptar-les al seu nivell de salut, als símptomes, a les seves característiques, etc.
 • Animeu-los a ser constants en la pràctica regular de l’exercici físic, fet que generarà uns hàbits que els ajudaran en la seva vida diària.
 • Fomenteu que facin activitats físiques en diferents espais (parcs, centres esportius, espais naturals…) aprofitant el temps de lleure i de vacances en família.
 • Procureu que utilitzin roba i calçat adequats, s’hidratin convenientment i segueixin una dieta equilibrada, variada i suficient per fer exercici físic.
 • Valoreu el seu esforç i la superació personal en la pràctica d’un esport, a més de les bones jugades o l’èxit en els resultats.
 • Valoreu davant dels vostres fills les bones jugades o resultats dels altres jugadors, tant del seu equip com de l’equip dels adversaris.
 • Promoveu el respecte i la bona relació amb l’entrenador, l’àrbitre, els companys i jugadors de l’equip contrari, l’afició, etc.
 • Col·laboreu amb les entitats i clubs on els vostres fills practiquen l’activitat fisicoesportiva.

3-6 anys

En l’etapa de 3 a 6 anys el moviment i l’exercici físic van estretament lligats a l’activitat diària de nens i nenes. Els agrada moure’s, saltar, ballar i córrer ràpid durant períodes curts de temps, descansar i tornar-hi. L’activitat física forma part del seu aprenentatge i és un indicador de bona salut. Cal facilitar-los moments i entorns que permetin el joc de moviment, per exemple, portar-los al parc, sortir a la muntanya, a la platja, etc.

En aquesta etapa solen començar a practicar jocs esportius en família i amb altres infants. Aquestes activitats els fan tenir més control del seu propi cos, i sentir-se més segurs d’ells mateixos.

En general, fins els 6 anys l’activitat fisicoesportiva ha de girar entorn a experimentar i gaudir amb el moviment. És un bon moment per provar diferents materials o eines (pilotes, raquetes…) i cal que l’adult acompanyi els infants en els seus avenços.

Cap al final de l’etapa, els vostres fills juguen cada vegada més en grup, i cal aprofitar aquest moment per començar a educar en valors com compartir, cooperar, respectar, etc.

Per fomentar l’activitat física en aquesta edat és convenient que:

 • practiqueu algun tipus d’activitat física, així sereu un bon model per als vostres fills;
 • tingueu paciència a deixar-los caminar i pujar les escales amb vosaltres;
 • els trieu una activitat extraescolar prioritzant la que sigui més adequada per a les seves característiques;
 • jugueu a jocs de perseguir-se o d’agafar-se, ensenyeu-los a llançar i rebre, saltar, reptar, etc.;
 • els porteu a l’escola caminant, en el cas que la distància ho permeti;
 • reduïu a menys de 2 hores al dia el temps que passen mirant la televisió o altres pantalles;
 • si pateixen alguna malaltia, jugueu amb ells i els estimuleu, ja que és important que facin algun tipus d’activitat física adaptada a les seves característiques;
 • sortiu cada dia una estona. Els podeu portar a les àrees de joc infantil on puguin moure’s i fer exercici físic;
 • adapteu les recomanacions respecte l’activitat física que haurien de fer al llarg del dia al grau de desenvolupament físic i mental de l’infant;
 • procureu que portin roba còmoda i adequada que els permeti moure’s fàcilment i explorar les possibilitats de moviment del seu cos;
 • els protegiu del sol i procureu que beguin aigua sovint quan fan exercici físic;
 • valoreu els progressos que fan en el control dels moviments (córrer, saltar, fer tombarelles…);
 • els ensenyeu a respectar els companys de joc: evitar les agressions físiques, prendre joguines, acceptar i respectar les normes de joc, etc.;

col·laboreu amb les entitats on els vostres fills practiquen alguna activitat física.6-12 anys

Al llarg d’aquesta etapa, els vostres fills milloren les habilitats de coordinació bàsica (córrer, saltar, fer llançaments, punteria…) i en desenvolupen d’altres més específiques, que són pròpies d’algun esport (preparar el cos per saltar o per aterrar, fer desplaçaments amb girs, dosificar forces, preveure jugades…).

Dels 6 als 8 anys experimenten el joc col·lectiu que afavoreix les relacions entre ells. S’inicien en els jocs d’equip amb normes, que han de ser clares i comprensibles; és un bon moment per continuar educant i fomentant els valors de grup com el respecte, la cooperació, l’empatia, la solidaritat, etc.

Dels 8 als 10 anys és l’edat més adequada per a la iniciació esportiva: normes, moviments bàsics, material… És bo que coneguin i practiquin diferents esports per ampliar les seves destreses, conèixer els seus límits i definir les seves preferències.

Dels 10 als 12 anys comença el treball de la tècnica i tàctica específiques, tant d’esports individuals com d’equip. En aquesta etapa, l’esport és una de les formes de lleure preferides dels vostres fills. Les activitats competitives van adquirint importància. En aquest sentit, si bé guanyar és un objectiu bàsic en la competició, cal recordar que la diversió i el desenvolupament tant físic com d’habilitats socials no deixen de ser un altre tipus de guanys.

A més, l’activitat física és una oportunitat per adquirir uns bons hàbits alimentaris i d’higiene (aprenen quins menjars són més saludables i adequats per a la pràctica esportiva, consoliden rutines d’higiene i manteniment del cos, etc.). L’esport també ajuda a desenvolupar altres valors individuals com l’esforç, la disciplina, el compromís i la constància.

Quan planifiquem alguna activitat fisicoesportiva cal tenir en compte que cada nen té el seu propi procés de maduració física. No convé demanar-los més del que poden fer per a la seva edat, perquè pot ser contraproduent físicament.

En l’àmbit familiar és aconsellable oferir-los la possibilitat de practicar un ventall d’activitats variades que siguin divertides i adaptades a les seves capacitats. A més, si han provat diferents activitats físiques durant la infància, serà més fàcil que en continuïn practicant al llarg de la seva vida.

Per fomentar l’activitat física en aquesta edat és convenient que:

 • practiqueu algun tipus d’activitat física; així sereu un bon model per als vostres fills;
 • els ajudeu a triar les activitats extraescolars que siguin més adequades per a ells, tenint en compte les seves capacitats i límits;
 • els acostumeu a pujar escales en lloc d’utilitzar l’ascensor;
 • prioritzeu que vagin caminant a l’escola o a d’altres llocs, en el cas que la distància ho permeti i els acompanyeu, si cal;
 • els estimuleu perquè juguin al parc i facin exercici en les seves activitats lliures;
 • procureu que no estiguin més d’una hora asseguts davant el televisor, l’ordinador o altres pantalles;
 • si pateixen alguna malaltia, els estimuleu perquè facin algun tipus d’activitat física adaptada a les seves característiques;
 • fomenteu que facin activitats físiques com a mínim 60 minuts al dia: anar en bicicleta o patinet, gronxar-se, saltar o ballar són activitats divertides que contribueixen a l’activitat física;
 • procureu que juguin a l’aire lliure cada dia i que provin esports i activitats diferents;
 • els animeu que s’apuntin a un esplai o un cau esportiu, faran activitat física i faran amics;
 • aprofiteu el cap de setmana per fer activitats en família i amb amics que estimulin l’exercici físic: excursions, muntanyisme, anar en bicicleta, jocs de pilota, etc.
 • feu que utilitzin les proteccions adequades (casc, genolleres, canelleres, ulleres, etc.) corresponents a l’activitat física o esport que practiquin;
 • feu que es protegeixin del sol i beguin aigua sovint quan facin exercici físic;
 • vetlleu perquè no prenguin begudes energètiques per hidratar-se;
 • valoreu el seu esforç i la superació personal en la pràctica d’un esport o en qualsevol tipus d’activitat física que facin;
 • valoreu davant dels fills les bones jugades i els resultats dels altres jugadors de qualsevol equip;
 • mostreu una actitud respectuosa envers les decisions dels entrenadors o dels àrbitres; d’aquesta manera sereu un bon model per als vostres fills;
 • feu que respectin les regles de l’esport, les decisions de l’entrenador, de l’àrbitre… i promoveu el respecte i la bona relació amb els jugadors de l’equip contrari, l’afició, etc.;
 • col·laboreu amb les entitats, clubs… on els vostres fills hi practiquen una activitat.

El joc és una activitat bàsica en la vida i en el desenvolupament global de les persones. S’acostuma a relacionar amb la infància, però en realitat és necessari en qualsevol edat.

La principal motivació per jugar és el plaer que genera la mateixa activitat. D’altra banda, mitjançant el joc els fills exploren i descobreixen el món; reprodueixen i imiten comportaments dels adults posant en pràctica diferents rols en funció del seu entorn; aprenen coses noves i com relacionar-se amb les persones que els envolten. Per aquest motiu, el joc té un paper molt important en l’educació d’infants i joves, ja que influeix en la construcció de la pròpia identitat, en l’adquisició d’aprenentatges i en la manera d’entendre el món.

A través del joc els fills poden desenvolupar i reforçar capacitats de diferents tipus:

 • Mentals: La més destacable és la del llenguatge, mitjançant el qual els vostres fills poden construir un pensament ordenat i comunicar-se amb les altres persones. Jugar ajuda també a assolir coneixements i desenvolupar la imaginació i la creativitat, aspectes que faciliten l’aprenentatge.
 • Socioemocionals: Jugant aprenen a conèixer i controlar les emocions i capacitats pròpies, i a reconèixer les dels altres. El joc els ensenya a relacionar-se amb els companys i fa que estableixin vincles afectius entre ells. Les circumstàncies que imaginen jugant també els permet practicar habilitats socials de tota mena, com pautes de comportament i de relació, que més endavant necessitaran per resoldre qualsevol tipus de situació. Així mateix, jugant adquireixen valors; per exemple, quan insisteixen a superar obstacles, millorar els seus resultats o guanyar, aprenen els valors de l’esforç i de la superació, que els ajudaran en qualsevol àmbit de la seva vida. En un sentit ampli, el joc és un aprenentatge que els prepara per a la vida.
 • Físiques: El joc els permet conèixer el propi cos i desenvolupar la coordinació psicomotriu: és a dir, el control dels moviments i de les capacitats sensorials i físiques. Quan juguen sols o amb els altres troben els seus límits i descobreixen les seves capacitats físiques.

És convenient que els pares i mares:

 1. jugueu amb els fills procurant que el temps que els dediqueu sigui de qualitat, és a dir, participant amb interès i sense interrupcions. Això us permetrà conèixer-los, saber què senten i reforçar el vostre lligam afectiu;
 2. faciliteu que els fills tinguin cada dia estones per jugar, ja que el joc contribueix a desenvolupar les capacitats mentals, de relació social i físiques;
 3. afavoriu que els avis, com a transmissors de jocs tradicionals, juguin amb els vostres fills;
 4. procureu que el temps de lleure dels fills inclogui també estones per jugar lliurement, sense activitats programades ni intencions educatives; aquest joc espontani desenvolupa la seva creativitat i imaginació;
 5. afavoriu el joc en ambients naturals o a l’aire lliure, on el joc pot ser més imaginatiu i saludable;
 6. respecteu els interessos dels fills i deixeu que, en la mesura possible, juguin al que vulguin, amb la qual cosa es fomenta la diversitat d’aficions i gustos;
 7. afavoriu que juguin amb amics i companys en diferents àmbits (al parc, a casa, el cap de setmana, etc.) per reforçar-ne la socialització, i alhora conèixer els seus amics i veure quines relacions estableixen amb ells;
 8. oferiu als fills jocs i joguines variats, sense fer cas als estereotips que es veuen a la societat o que impliquin conductes discriminatòries. Per exemple, eviteu diferenciar entre els esports o les joguines per a nens i per a nenes;
 9. afavoriu jocs i joguines que no promoguin conductes violentes, com és el cas d’alguns videojocs en què l’objectiu o la manera de jugar implica violència;
 10. eviteu l’excés de joguines, ja que pot provocar desinterès i que no valorin el que tenen;
 11. els feu responsables de tenir cura i d’endreçar els jocs i joguines;
 12. tingueu en compte que les joguines siguin adequades a l’edat i que compleixin la normativa de seguretat;
 13. demaneu consell als botiguers especialitzats a l’hora de comprar joguines per als vostres fills;
 14. limiteu el temps que els fills dediquen als videojocs (mòbils, ordinadors, consoles, tauletes, etc.) i oferiu-los activitats alternatives; d’aquesta manera contribuireu a evitar el sedentarisme o possibles dependències futures;
 15. us assabenteu dels continguts de què tracten els videojocs dels vostres fills, per tal d’evitar conductes de risc (violència, discriminació, conducció temerària, addiccions, etc.).