Nivells

L’escola és d’una línia. Inclou dues etapes educatiuves: EDUCACIÓ INFANTIL i EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quan parlem d’Educació infantil fem referència als cursos de: P-3, P-4 i P-5

I quan parlem d’Educació primària correspon a : 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

També hi ha activitats que es realitzen per cicles llavors ho anomenem:

  • Cicle Inicial són els cursos de 1r i 2n
  • Cicle Mitjà corresponen a 3r i 4t
  • Cicle Superior serien 5è i 6è