Relació família-escola

papas

La relació família-escola és per a nosaltres un dels EIXOS FONAMENTALS de la tasca que compartim: l’educació.
Potenciem que la relació sigui fluïda i ens permeti compartir els diferents moments de l’evolució dels nostres alumnes, els vostres fills.
Per nosaltres és bàsic assolir una relació de confiança entre família i escola. L’educació dels nostres infants la podem consolidar  millor si compartim els mateixos criteris.
A banda de determinades festes i jornades en què cada any sou convidades les famílies (Exposició Mallorca-moniatos, Cantada de Nadal, Portes obertes, Danses de sant Jordi, Exposició Mallorc’Art, Comiat dels alumnes de sisè, etc).

 

Durant el curs  hi ha diferents moments de trobada escola-família:
  • Les famílies d’educació infantil mantenen contacte diari amb la mestra.   
  • Entrevistes personals. Cada família té, com a mínim, una entrevista personal amb   el tutor/tutora per comentar el seguiment acadèmic i pedagògic i desenvolupament personal del seu fill/a. A més a més, sempre que es consideri convenient es convoca una nova trobada.
  • Reunions amb les famílies. A l’inici de curs  es fan les reunions amb les famílies de cada curs, en les quals cada tutor, mestres i professors de l’equip exposen els objectius, continguts, criteris d’avaluació i funcionament del curs, així com les característiques i evolució del grup.
  • Compartim escola. Cada curs les famílies sou convidades a participar en activitats de classe en les que podeu aportar els vostres coneixements de la vostra professió o de les vostres aficions, que puguin enriquir el nostre alumnat.