Prioritats Educatives

grup
L’entorn escolar és l’espai adient pel creixement i desenvolupament dels nens i nenes, on se sentin reconeguts i valorats, que s’hi trobin segurs per poder desenvolupar les seves capacitats, i promoure la seva autonomia i exigir-los l’esforç i la responsabilitat que necessitaran en el seu futur.
Per aconseguir aquests reptes fomentem els següents aspectes:
  • El treball en l’educació en valors i el treball cooperatiu.
  • La integració de les noves tecnologies en l’aprenentatge diari.
  • L’aprenentatge i l’ús indistint de les llengües catalana, castellana i anglesa, prioritzant les competències comunicatives orals i escrites.
  • La participació en programes d’innovació més enllà de l’entorn escolar i en cooperació amb d’altres institucions o escoles.
  • El desenvolupament d’activitats d’educació ambiental que contribueixin a sensibilitzar els alumnes i fer-los actius en la presa d’iniciatives per tenir cura del nostre entorn.
  • La formació integral dels nostres alumnes combinant  les activitats de coneixement amb lúdiques, creatives musicals i plàstiques així com activitats físiques a través de l’educació física i la iniciació a la natació.