Acció tutorial

DSC07101

 

A l’escola Mallorca considerem l’acció tutorial una tasca fonamental per al  correcte desenvolupament personal i el bon funcionament del centre com a primera unitat social en la que es troben els nostres infants.

A educació infantil, l’acció tutorial va molt lligada a les situacions quotidianes, és per això que cada dia els tutors reben i acomiaden els nens i nenes fent una rotllana on es posen en comú el que els ha passat i en treuen conclusions.
volunteer_hands[1]
A educació primària també es dedica un temps setmanal a la tutoria seguint el camí iniciat a educació infantil. Els tutors reben cada dia els seus alumnes iniciant la jornada amb mitjà hora de lectura. Tot i fer una tutoria continuada en el dia a dia, també es dedica una sessió setmanal per a treballar aspectes més concrets.

 

 

 

 

Educació en valors: al llarg del curs es realitzen activitats per facilitar l’autoconeixement.
També es treballa específicament la mediació i de resolució de conflictes quan sorgeix la necessitat.
A partir de 3r s’inicia l’aprenentatge dels hàbits d’estudi com presentació de treballs, realització de deures, autonomia i responsabilitat en les tasques, etc.
Els tutors realitzen tutories individuals per assessorar els alumnes i solucionar problemes puntuals quan ho necessiten.
Un altre aspecte de l’acció tutorial desvetllar en els alumnes la idea de pertinença a un grup i la responsabilitat que això comporta. En aquest sentit cada alumne és responsable d’una tasca.
Tots els delegats de grup, formen la Junta de Delegats que, es reuneix periòdicament per compartir la marxa del curs, aportant noves propostes i avaluant les que ja s’han portat a terme.

cs 287