Equip humà

Us volem presentar les persones que durant l’estona de dinar comparteixen temps amb els vostres fills i filles, l’equip de monitors i monitores del menjador!

Per a què els pugueu identificar fàcilment us els separem per cursos: