Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR

El CONSELL ESCOLAR de l’escola es reuneix periòdicament per informar els seus membres de diferents aspectes del funcionament del Centre.
Està format per representants dels diferents estaments de la Comunitat Educativa que es renoven cada dos anys.

 

COMPOSICIÓ EN ELS CENTRES PÚBLICS

El consell escolar d’un centre públic està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.
  • Marissa Suesa.
 • El cap o la cap d’estudis.
  • Remei Gómez.
 • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • Montse Freixes.
 • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  • M. Ángeles Ramos, Lara Paíno, M. Jesús García, Mai Montes, M. José Fdez-Cordeiro i Ció Boada.
 • Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits per ells i entre ells.
  •  Xavier Maduell, Èrik Canals, Olga Moreno, José Ignacio González i Diana Bermejo.
 • Un representant de l’AFA.
  • Emma Valenzuela.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • Virgínia Martínez.
 • La secretària de l’escola que pren nota de l’acta.
  • Araceli Gallego.

 

CONVOCATÒRIES I ACORDS

CONVOCATÒRIES CURS 2019 – 2020

CONVOCATÒRIA 29 d’octubre de 2019

CONVOCATÒRIA 21 de novembre de 2019

CONVOCATÒRIA 4 de febrer de 2020

CONVOCATÒRIA 12 de maig de 2020

CONVOCATÒRIA 25 de juny de 2020

ACORDS CURS 2018 – 2019

ACORDS 29 d’octubre de 2019

ACORDS 21 de novembre de 2019

ACORDS 4 de febrer de 2020

ACORDS 12 de maig de 2020

ACORDS 25 de juny de 2020

CONVOCATÒRIES CURS 2018 – 2019

CONVOCATÒRIA 8 de novembre de 2018

CONVOCATÒRIA 11 de desembre de 2018

CONVOCATÒRIA 6 de febrer de 2019

CONVOCATÒRIA 9 de maig de 2019

CONVOCATÒRIA 25 de juny de 2019

ACORDS CURS 2018 – 2019

ACORDS 8 de novembre de 2018

ACORDS 11 de desembre de 2018

ACORDS 6 de febrer de 2019

ACORDS 9 de maig de 2019

ACORDS 25 de juny de 2019

CONVOCATÒRIES CURS 2017 – 2018

CONVOCATÒRIA  7 de novembre de 2017

CONVOCATÒRIA  14 de febrer de 2018

CONVOCATÒRIA  24 de maig de 2018

CONVOCATÒRIA 26 de juny de 2018

ACORDS CURS 2017 – 2018

ACORDS 7 de novembre de 2017

ACORDS 14 de febrer de 2018

ACORDS 24 de maig de 2018

ACORDS 26 de juny de 2018

 

CONVOCATÒRIES CURS 2016 – 2017

CONVOCATÒRIA   2 de novembre de 2016

CONVOCATÒRIA   13 de desembre de 2016

CONVOCATÒRIA   15 de febrer de 2017

CONVOCATÒRIA  16 de març de 2017

CONVOCATÒRIA 18 de maig de 2017

CONVOCATÒRIA 29 de juny de 2017

ACORDS CURS 2016 – 2017

ACORDS  2 de novembre del 2016

ACORDS 13 de desembre de 2016

ACORDS 15 de febrer de 2017

ACORDS 16 de març de 2017

ACORDS 18 de maig de 2017

ACORDS  29 de juny de 2017

CONVOCATÒRIES CURS 2015 – 2016

CONVOCATÒRIA  30 de juny de 2016

CONVOCATÒRIA  18 de maig de 2016

CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA   30 de març de 2016

CONVOCATÒRIA   18 de febrer de 2016

CONVOCATÒRIA    3 de desembre 2015

CONVOCATÒRIA   11 de novembre 2015

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA   11 de novembre 2015

CONVOCATÒRIA   13 d’octubre 2015

ACORDS CURS 2015 – 2016

ACORDS   30 de juny de 2016

ACORDS   18 de maig de 2016

ACORDS   18 de febrer 2016

ACORDS   3 de desembre 2015

ACORDS   11 de novembre 2015

ACORDS   13 d’octubre 2015

CONVOCATÒRIES CURS 2014 – 2015

CONVOCATÒRIA    29 de juny del 2015

CONVOCATÒRIA    20 de maig del 2015

CONVOCATÒRIA    26 de febrer del 2015

CONVOCATÒRIA    14 d’octubre del 2014

ACORDS CURS 2014 – 2015

ACORDS   29 de juny  del 2015

ACORDS   20 de maig del 2015

ACORDS   26 de febrer del 2015

ACORDS   14 d’octubre del 2014

CONVOCATÒRIES CURS 2013 – 2014

CONVOCATÒRIA   21 de maig 2014

CONVOCATÒRIA   25 de febrer 2014

CONVOCATÒRIA   10 d’octubre 2013

ACORDS CURS 2013- 2014

ACORDS   21 de maig 2014

ACORDS   25 de febrer 2014

ACORDS   10 d’octubre 2013