ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Entre el 5 i el 21 de novembre, tal i com marca la Resolució ENS/2232/2018 d’1 d’octubre, comença el procés per a la renovació parcial dels sectors electius (mestres, personal d’administració i serveis, famílies) dels centres públics i privats concertats.

Trobareu la informació relativa al nostre centre i el calendari corresponent, a la circular següent:

També podeu consultar les webs de: