D’on venim?

APROXIMACIÓ BREU A LA HISTÒRIA DEL CENTRE

L’escola Lola Anglada, fundada l’any 1979-80, va néixer com una cooperativa de pares i mares i s’integra en el col·lectiu d’escoles del CEPEPC (Col·lectiu d’escoles per l’escola pública catalana).

La idea originària i que ha impregnat la història de l’escola, ha estat la de fer una escola on, no tan sols tingués importància la transmissió de coneixements de les diferents matèries, sinó que també es tingués present la formació personal, cívica, democràtica, solidària i arrelada al país.
L’escola s’estructura com un lloc on els infants no només acumulen informació, sinó com un espai on s’aprèn a tractar la informació per tal de tenir recursos i eines per aprendre i progressar. El tracte personalitzat, l’educació en valors, les colònies i sortides, les festes, els tallers i els eixos transversals encara són trets característics de l’escola.

L’escola es va iniciar amb 8 infants de primer curs , una mestra i una cuinera i estava ubicada a una “torreta” de la carretera de Cornellà.
El curs 1985-1986 l’escola s’integra a la xarxa pública i s’inaugura l’actual edifici. La Cooperativa de Pares i Mares perd la titularitat a favor de la Generalitat de Catalunya. És llavors quan neix l’Associació de Pares i Mares d’alumnes, que té per objectiu fonamental fer costat a l’escola ajudant a dinamitzar-la i dotar-la de més recursos.

L’escola Lola Anglada va ser un dels primers centres PAC (projecte d’autonomia de centre), i ho va ser durant dos períodes complerts: 2005-2009 (PAC05) i 2010-2014 (PAC05 renovat). Gràcies a aquesta experiència, el centre té molt integrada la planificació estratègica en les seves dinàmiques i es troba immers en una línia de consolidació i manteniment de processos i activitats amb l’objectiu de millorar les competències de l’alumnat . El centre ha incorporat una cultura avaluativa i de reflexió de la nostra praxi educativa. És a dir, ens trobem enmig d’un procés de millora continua.