Sé el que faig si t’ho puc explicar

Algunes evidències de la presa de consciència per part de l’alumnat de què és el que fa i per a què ho fa, són els vídeos que gravem durant activitats d’avaluació i/o aquells que serveixen per explicar a les famílies i a d’altres mestres com treballem a la nostra escola.

Què és per vosaltres l’avaluació?

 

Compartir els criteris d’avaluació en els moments inicials del projecte i abans de començar les activitats:

 

Elaboraciói d’instruments d’avaluació: La carpeta d’aprenentatge