UDI LES BOTIGUES

UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA

“Les botigues.”

Objectiu

Conèixer i saber utilitzar els processos de mesura i les seves unitats bàsiques, així com els instruments necessaris per fer-ho. El repte final al que s’enfronten els alumnes en aquesta UDI és haver de muntar unes botigues a l’aula. D’aquesta manera es vol potenciar l’aprenentatge entre iguals per a la creació i realització d’un projecte col·lectiu, basat en el diàleg com a eina clau per a compartir, revisar, validar… cadascuna de les actuacions.

Justificació

En aquesta unitat didàctica es vol recrear un context d’aprenentatge conegut pels alumnes, amb materials manipulables d’us quotidià, per comprendre el procés de mesura, les unitats bàsiques que s’empren, així com l’ús d’instruments per fomentar el desenvolupament de les habilitats necessàries de manera autònoma.

Per començar es crearà un espai de diàleg en gran grup on s’aniran recollint les diferents aportacions (idees de tipus de botiga, productes que s’hi venien, viabilitat per fer-la a l’escola, propostes més interessants i justificació).

Després de prioritzar-ne quatre, l’alumnat s’agruparà en funció dels seus interessos per muntar un tipus de botiga.

A partir d’aquí les actuacions, presa de decisions i situacions d’aprenentatge seran en petit grup.

Cadascun d’ells ha de funcionar de manera autònoma. Paral·lelament es planificaran alguns espais per compartir el procés amb la resta de grups.

També es vol potenciar el desenvolupament de la llengua oral en una situació comunicativa real.

Procés d’avaluació:

Quan acabi la UDI l’alumne ha de ser capaç de:

 • ÀMBIT LINGÜÍSTIC
  • Comprendre les informacions orals per part de la mestra, companys i/o audiovisuals.
  • Llegir, escriure i entendre correctament el vocabulari propi del tema i conèixer el seu significat.
  • Escriure un diàleg adequat a la situació de compra-venda.
  • Utilitzar els signes de puntuació bàsics en el diàleg.
  • Demanar amb un llenguatge precís els dos productes de cada botiga (pes, capacitat, longitud i fraccions).
  • Comprendre la demanda de compra, reformular-la si s’escau i la dur-la a terme.
  • Utilitzar un registre respectuós i adequat a la situació comunicativa de compra-venda.
 • Àmbit matemàtic:
  • Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals…) en situacions de compra-venda (mesures, monedes…).
  • Representar problemes relacionats amb el tema i arribar a la solució.
  • Classificació dels nombres segons diferents criteris (d’una xifra, de dues, de la família del 4, del 10, etc.).
  • Comprensió i ús del comptatge amb significat de quantitats discretes (monedes i bitllets).
  • Desenvolupar estratègies de càlcul mental per al comptatge més senzill.
  • Calcular el preu de compra de dos productes usant els algorismes escrits i la calculadora.
  • Utilitzar les balances per mesurar el Kg i ½ Kg, el metre per mesurar el m. I el ½ m., les mesures de capacitat per mesurar el l. I ½ l. i dividir la unitat en meitats i quarts.
  • Utilitzar les monedes per pagar i tornar el canvi de manera correcta amb
 • Àmbit artístic:
  • Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius
  • Dissenyar els diferents cartells de les botigues (rètols dels preus, nom de la botiga…).
 • Àmbit digital:
  • Utilitzar autònomament programes d’activitats sobre aspectes monetaris.
 • Àmbit d’educació en valors:
  • Expressar l’opinió personal i argumentar-la correctament.
  • Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.
  • Escoltar als companys i participar en les situacions de conversa i presa de decisions del grup.
 • Àmbit d’aprendre a aprendre:
  • Col·laborar i implicar-se en la realització de les tasques del treball tant individual com de grup.
  • Seguir el seu pla de treball.
  • Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.
  • Fer una reflexió final personal del seu pla de treball i grupal sobre la realització de la botiga.
 • Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:
  • Dur a terme amb constància les tasques planificades.
  • Fer aportacions al grup.

Els nens i nenes recrearan un context conegut amb l’ús de materials manipulables i reals.

Durant el procés de recerca i gestió de coneixement l’autoavaluació i coavaluació els ha de permetre decidir i adaptar les estratègies, a la vegada que anar refent el seu projecte de botiga.

La situació final de compra i venda a les diferents botigues esdevindrà una activitat rica on s’hauran d’aplicar connexions i mostrar tot el que han après.

Al final hi haurà una valoració en gran grup i una autoavaluació personal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>