U.D.I. VINCENT VAN GOGH

 

En aquesta unitat el títol respon a un dels artistes establerts per a cicle incial: Vicent Van Gogh. L’ UDI forma part del projecte de centre “Els artistes”, mitjançant el qual l’escola vol despertar el gust per l’art, la creativitat i el respecte per les creacions artístiques, a més de promoure l’interès per visitar museus i exposicions i ser capaços de gaudir-ne. En aquest cas a partir del coneixement del pintor Van Gogh i la seva obra.

                 

 

QUAN S’ACABI L’U.D.I. L’ALUMNAT HA DE SER CAPAÇ DE:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Comprendre de textos orals: explicacions, lectures, audio-visuals…
 • Pronunciar correctament i utilitzar un to de veu i gest adequats al parlar.
 • Entendre els textos escrits i audiovisuals quan busqui informació.
 • Argumentar les idees.
 • Llegir silenciosament i/o en veu alta.
 • Planificar, escriure i revisar el que escriu.
 • Fer una bona presentació dels textos escrits.
 • Separar correctament les paraules.
 • Utilitzar les normes ortogràfiques més senzilles i d’ús més freqüent (adaptades al nivell).
 • Escriure paraules d’ús habitual i les relacionades amb Va Gogh.
 • Escriure de manera ordenada les paraules d’una frase.
 • Conèixer el sentit literal i el sentit figurat dels mots i les expressions: frases fetes que es treballaran.
 • Produir textos escrits senzills: títols d’obres d’art, missatges i cartes, tant en llengua catalana com castellana (les cartes només l’alumnat de 2n) .

 

ÀMBIT MATEMÀTIC

 • Dibuixar amb proporcions aproximades el disseny de la porta i els autoretrats.

 

ÀMBIT DE MEDI

 • Conèixer els entorns més rellevants on va passar la seva vida l’autor i poder establir una relació amb les seves pintures.

 

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Mostrar interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar quan se li ofereixen reproduccions d’obres de Van Gogh.
 • Apreciar les habilitats i la imaginació dels creadors.
 • Reconèixer algunes obres i el seu títol.
 • Expressar parlant, escrivint o dibuixant les idees i emocions que sent al veure una obra.
 • Produir obres plàstiques amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
 • Mostrar creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.
 • Fer una composició individual i col·lectiva amb imatges i objectes a partir de materials.
 • Ser ordenat i tenir cura dels materials: pintura, pinzells….
 • Sentir-se satisfet per l’experiència artística.

 

ÀMBIT VALORS

 • Expressar la opinió personal i argumentar-la.
 • Participar de forma adequada en les converses col·lectives, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
 • Valorar i respectar les produccions d’un mateix i dels altres.
 • Ser responsable en la manipulació de les fotografies de les obres d’art i en utilització de material que hi a l’aula sobre l’artista..

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 • Col·laborar i implicar-se en la realització de les tasques del treball tant individual com en grup.
 • Seguir el propi pla de treball.
 • Interessar-se per buscar informació i voler saber coses noves.
 • Identificar els elements afavoridors i disruptors que dificulten l’aprenentatge.
 • Identificar els propis coneixements i habilitats respecte a  un  objectiu a aconseguir.
 • Identificar el que ha de saber o saber fer per adquirir l’objectiu proposat.
 • Ser capaç d’autoavaluar-se.
 • Organitzar-se el propi entorn d’aprenentatge: espai, material…
 • Escoltar activament i amb respecte les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres.

 

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Dur a terme amb constància les tasques planificades.
 • Fer aportacions al grup.
 • Assumir tasques amb bona predisposició.
 • Ser capaç de superar les dificultats o errors.

 

MATERIALS

               

Les tres bessones i Vincent Van Gogh                                                                              “Nit estelada” en moviment

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>