Consell escolar

Un espai per a la participació

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col•lectius que intervenen en la comunitat educativa: famílies, mestres i  personal d’administració i serveis.

El Consell Escolar del nostre centre està format per  15 membres, els quals són elegits per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició
Actualment, el Consell Escolar del nostre centre el componen les persones següents:

Director/a:

 • Lourdes Casanovas Masferrer

Cap d’estudis:

 • M.Carmen Andrés Gallardo

Secretària:

 • Paqui Estudillo Martínez

Representants del sector mestres:

 • Pere Puig Cobos
 • Sarai Jarque Bascuñana
 • Blanca Cuéllar López
 • Empar González Tirado
 • Alba Soler Mampel

Representant de l’AMPA:

 • Sandra Tello Franco

Representants del sector famílies:

 • Pilar Pérdigo (mare de 1rA)
 • Maite González (mare de 3rB i 5èA)
 • Núria Trujillo (mare de 4rtA )
 • Núria Dueñas (mare de 2nB i 5èA)

Representant del personal d’administració i serveis:

 • Joana Buisán Gea

Representant del’Ajuntament:

 • Antonio Maria Ferre Hernandez.