Consell escolar

Un espai per a la participació

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col•lectius que intervenen en la comunitat educativa: famílies, mestres i  personal d’administració i serveis.

El Consell Escolar del nostre centre està format per  15 membres, els quals són elegits per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició
Actualment, el Consell Escolar del nostre centre el componen les persones següents:

Director/a:

 • Lourdes Casanovas Masferrer

Cap d’estudis:

 • M.Carmen Andrés Gallardo

Secretària:

 • Paqui Estudillo Martínez

Representants del sector mestres:

 • Pere Puig Cobos
 • Esperança Berenguer Atenza
 • Blanca Cuéllar López
 • Elisabet Llamas Martínez
 • Cristina Valladares Díez

Representant de l’AMPA:

 • Beatriz Sánchez Novo

Representants del sector famílies:

 • Anna Llinés Pujol (mare de 3rA i 4rtB)
 • Josep Bay Royuela  (pare de P5, 3rA)
 • Haddoum Ghaddari Ghaddari (mare de 2nB i 4rtB )
 • Rebeca Almadén Carrasco (mare de P5 i 5èB)

Representant del personal d’administració i serveis:

 • Joana Buisán Gea

Representant del’Ajuntament:

 • Antonio Molar García