Consell de delegats/des

PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN L’ESDEVENIR DEL CENTRE

El Consell de Delegats és un òrgan de participació de l’alumnat, a partir del 1r curs de primària. El Consell està format per dos representants de cada aula i la direcció. Es reuneix els divendres de 12:30 a 13:30 cada quinze dies i es debaten temes d’interès general, així com es vehicula les demandes de l’alumnat. L’elecció dels delegats i delegades es fa en el si de cada grup i es manté durant el curs.