Escola per a la Sostenibilitat

La finalitat del projecte de sostenibilitat és la d’incorporar en el nostre projecte educatiu els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques de l’educació ambiental i de la sostenibilitat.

Fa anys que el Departament d’Educació conjuntament amb el de Territori i Sostenibilitat van posar en marxa el Programa Escoles Verdes com a un programa específic d’educació ambiental, del qual la nostra escola en forma part oficialment des de l’any  2016 , tot i que sempre ha estat una escola respectuosa amb el medi que l’envolta.

Com a centre que forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes cada curs un grup de mestres participa en un seminari territorial d’equips de centre, atès que és una eina bàsica per a la formació, dinamització i seguiment dels centres que participen en el Programa Escoles Verdes. Podreu informar-vos amb més profunditat del treball d’aquesta xarxa al blog http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com

Aquest equip de mestres conjuntament amb els delegats verds de l’escola conformen la Comissió de Sostenibilitat. Els delegats verds són un grup d’alumnes de 1r a 6è escollits pels seus companys per representar-los, fent d’enllaç entre la comissió i el grup-classe. Entre les seves tasques trobem la d’ajudar als seus companys en l’assoliment de les bones pràctiques establertes dins i fora de l’aula; assistir a les reunions programades; portar a terme totes les accions acordades; fer auditories del seguiment de les bones pràctiques establertes i participar en la trobada anual de delegats verds del Baix Llobregat. Tots els membres de la Comissió es reuneixen com a mínim un cop al mes amb l’objectiu d’implantar i fer seguiment dels plans d’acció anuals de millora que supervisa l’organització d’Escoles Verdes.

Llegeix més…