Estratègia didàctica activa i motivadora que pretén un augment del rendiment acadèmic dels alumnes.
És una metodologia que parteix d’una organització flexible d’aula, es divideix en petits grups de treball heterogeni tutoritzats per un adult (mestra, voluntari, familiar,..) Suposa una interacció més rica i concreta per atendre les necessitats de cada alumne/a i s’estableix dins d’un clima de cooperació i comunicació on tothom aprèn.

Treballem diferents estratègies i recursos en la Resolució de Problemes.

Què em demanen? He entès bé l´enunciat? Doncs cal que passi a l´acció…… però com ho faig?, per on començo?
És important planificar la informació i desenvolupar estratègies que ens permetin veure amb claredat quins procediments i operacions caldrà fer per resoldre un problema. A l ´escola practiquem les mates amb recursos diferents que… Llegeix més»

GRUPS INTERACTIUS AMB MARES I PARES

Quinzenalment es fa una tarda d’activitats en grups interactius de nens amb mares i pares. Les activitats que s’estan fent ara són: SIMETRIA, ESCRIPTURA DE PARAULES, ORIENTACIÓ EN L’ESPAI, MEMORIA VISUAL, ORDENAR  FRASES I DESCRIPCIÓ D’OBJECTES.
GRUPS DE 1r  A
Llegeix més»