Estratègia didàctica activa i motivadora que pretén un augment del rendiment acadèmic dels alumnes.
És una metodologia que parteix d’una organització flexible d’aula, es divideix en petits grups de treball heterogeni tutoritzats per un adult (mestra, voluntari, familiar,..) Suposa una interacció més rica i concreta per atendre les necessitats de cada alumne/a i s’estableix dins d’un clima de cooperació i comunicació on tothom aprèn.

Grups interactius de 4t

Avui hem començat els grups interactius de 4t!!
Des d’avui i durant 8 divendres alterns, les famílies ens acompanyaran en les propostes de grups interactius.
Aquest any en tenim 8:

  • Compra amb seny!
  • Mira’m i compren-me
  • Tangram
  • Històries curtes
  • Scrabble
  • Problemes matemàtics
  • Memory + suma 20
  • Probot.

Moltes gràcies famílies per aportar el vostre temps i… Llegeix més»

Treballem diferents estratègies i recursos en la Resolució de Problemes.

Què em demanen? He entès bé l´enunciat? Doncs cal que passi a l´acció…… però com ho faig?, per on començo?
És important planificar la informació i desenvolupar estratègies que ens permetin veure amb claredat quins procediments i operacions caldrà fer per resoldre un problema. A l ´escola practiquem les mates amb recursos diferents que… Llegeix més»