El projecte Filosofia 3/18 té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels infants, partint del diàleg filosòfic.Consta de diferents programes que, aplicats des dels 3 als 12 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives de tot l’alumnat, ajudant-los a ser més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual  i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.Article del diari Ara sobre el programa de Filosofia 3/18
A continuació, podreu trobar l’enllaç a la pàgina web del GrupIREFuna associació que promou la proposta educativa FILOSOFIA 3/18 en català i que té com a referent el currículum conegut internacionalment per Philosophy for Children. A més a més, el GrupIREF s’ocupa de la traducció i adaptació d’alguns programes d’aquest currículum i de la creació de nous programes, així com de la divulgació i de la formació del professorat.