Mitjançant aquest projecte, l’escola vol despertar el gust per l’art, la creativitat i el respecte tant pel que fa a les pròpies creacions com a les dels seus companys, a més de promoure l’interès per visitar museus i exposicions i ser capaços de gaudir-ne.

Llegeix més