ESPARREGUERA, POBLE TERRISSER: MARC TEÒRIC

El primer nucli urbà d’Esparreguera se situava ben a prop de l’espai protegit de les Roques Blaves. És per aquesta raó,  que des de fa segles,   es coneixen les propietats argiloses d’aquest terreny. Les primeres ceràmiques que trobem a Esparreguera pertanyen al període neolític. Es tracta d’atuells d’ús quotidià, cassoles, bols o recipients per emmagatzemar aliments, que segurament es van coure en forns molt rudimentaris excavats a terra.

A mitjan segle XX, va ser el moment emergent de la terrisseria al poble, van arribar a haver fins a 21 terrisseries! Però,  amb el descobriment de nous materials més resistents com el plàstic, el sector es va veure afectat i  en l’actualitat ja només en queden tres.

El fang que utilitzaven s’obtenia de la barreja de l’ argila de les Roques Blaves amb la d’un altre terral del municipi, el de Casanova, on l’argila és més fina i, per tant, més plàstica. Els terrissers tradicionals feien el fang combinant totes dues modalitats; la barreja més habitual era tres parts d’argila de Casanova per dues de la de Roques Blaves  A partir d’aquest material es feien objectes d’ús quotidià com gerros, tasses, urinaris… i, fins i tot,  interruptors!

Els artesans d’Esparreguera han potenciat l’ofici a través del disseny de productes innovadors i de fàcil introducció al mercat actual, sense deixar d’utilitzar la seva tècnica tradicional. Arran del vincle entre dissenyadors i artesans s’han creat productes atractius i innovadors dins del sector de l’artesania.

Enllaços d’interès

Vídeo la ceràmica i la terrissa a Esparreguera 

Vídeo que va ser elaborat l’any 2007. De manera didàctica i molt il·lustrativa, a través d’imatges i explicacions clares i entenedores, ens apropen al món de la terrissa i ceràmica d’Esparreguera al llarg del temps.

La ceràmica a Esparreguera. Díptic oficis singulars

Oficis singulars de Catalunya. Dossier

Díptic – Ruta de la ceràmica

Dossier – Ruta de la ceràmica

Podcast amb la narració de la Ruta de la Ceràmica de Ràdio Esparreguera, amb Glòria Trujillo

“Terrissersi terrisseres d’Esparreguera”. Josep Paulo i Joaquim Creus

 

ESPARREGUERA, POBLE TERRISSER: PROPOSTES D’APRENENTATGE

Els alumnes i les alumnes de cinquè fan un viatge al passat per tal de comprendre i experimentar uns dels oficis més populars del poble, el de terrisser.

Gràcies a la visita que duen a terme a l’Arxiu Municipal, descobreixen que l’indret de les Roques Blaves havia sigut utilitzat durant molts anys per a l’extracció d’argila. A partir d’aquí, la curiositat els empeny a voler conèixer més sobre aquest ofici i visiten les Ceràmiques Sedó. L’alumnat queda tan sorprès, que s’anima a dur a la pràctica tot el procés terrisser, tal i com es duia a terme fa uns anys, i acaben elaborant fang de veritat!