LOCALITZACIÓ I DESCOBERTA: MARC TEÒRIC

 

La zona dels Blaus es troba situada al voltant de la Riera del Puig i del Torrent del Puig, des de la Colònia Sedó fins a Can Roca.

La importància de les Roques Blaves recau en què constitueix un límit entre la unitat geològica de la Depressió del Vallès-Penedès i la de la Serralada Pre-litoral. En segon lloc, és el resultat d’un procés de deformació de gran magnitud. Finalment, és l’únic indret de Catalunya (junt amb les Ribes Blaves d’Olesa de Montserrat) on afloren aquests tipus de materials milonítics d’origen tectònic.

Per tant, presenta un interès científic, didàctic i paisatgístic. Cal destacar que la zona també presenta un gran interès social, fins a tal punt que es realitzà una repoblació amb alzines a l’any 1999, després d’un incendi al mateix estiu de 6,5 ha del bosc de pi blanc que acull. Aquesta repoblació es dugué a terme amb els nens de tres escoles d’Esparreguera, l’A.D.F. d’Olesa de Montserrat-Esparreguera i l’Ajuntament d’Esparreguera.

Segons l’Estudi Geològic i ambiental per a la Conservació i Protecció d’Els Blaus, aquesta zona presenta un lleuger estat de degradació degut a l’acció erosiva (eòlica i hidràulica) i la presència d’alguns abocaments incontrolats de residus a la llera de la Riera del Puig.

Enllaços d’interès

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Esparreguera

Passejant per la Vila.. ITINERARI “ELS BLAUS”

AGENDA 21 Esparreguera

Informe mediambiental

LOCALITZACIÓ I DESCOBERTA: PROPOSTES D’APRENENTATGE

Hi ha millor manera d’iniciar el projecte a través de la curiositat dels més petits de voler conèixer què dóna nom a la seva escola: Les Roques Blaves?A És així, com els més petits de P3 comencen aquest projecte, fent una pluja d’idees sobre què creuen o què en saben d’aquest nom.

Poc a poc, i gràcies a la col·laboració dels seus companys majors de P4, que visiten per primer cop l’indret i els mostren materials que han collit durant la sortida i fotografies, aniran coneixent l’indret, així com algunes de les seves característiques.

D’aquesta manera tan vivencial, els alumnes més petits de la nostra escola, van establint un sentit de pertinença i d’identitat amb l’escola i amb l’indret natural apadrinat.