Matriculació 2020-2021

Període de matriculació: Del 13 al 17 de juliol de 2020

Documentació que cal aportar: Targeta sanitària individual (TIS), Llibre de vacunacions al dia i fotografia (mida carnet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres documents i autoritzacions que cal aportar:

Carta de compromís educatiu (versió formulari | versió per imprimir)

Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys i l’ús de serveis i recursos digitals

Autorització relativa a l’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i material que elaboren els i les alumnes

Autorització per a l’administració de Paracetamol

TokApp. Autorització per a l’enviament de comunicacions (versió formulari | versió per imprimir)

Declaració responsable per a les famílies sobre salut en el marc de la pandèmia (educació infantil | educació primària)

Full de dades personals de l’alumne i de contacte en cas d’urgència (formulari)

La matriculació es realitzarà de manera telemàtica amb cita prèvia, i només en casos excepcionals s’oferirà atenció presencial.