Amic lector

El nostre projecte d’amic lector consisteix en crear parelles lectores d’alumnes del cicle superior amb alumnes de cicle inicial. Es tracta de compartir estones plegats per fer petites activitats de lectura (explicant contes, llegint plegats petits textos , etc).

A banda de millorar la competència lectora sent aquesta una activitat funcional de la lectura, els alumnes creen uns vincles afectius més enllà de les trobades, la qual cosa incideix positivament en la millora de la cohesió social del centre. Creiem que la lectura i la formació en valors són fonamentals en l’educació dels alumnes.

FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS:

Abans de cada trobada els grans han  de  preparar la lectura , a la sessió destinada a la biblioteca, assegurant la comprensió del conte o article, assajant la dicció i entonació per llegir en veu alta i planificant la seva intervenció amb el seu amic lector.

Durant les trobades els alumnes de cicle superior  van llegint als petits i  van anotant en una llibreta el conte o article amb un dibuix i una frase relacionada.

Els alumnes de 5è quan s’incorporen per primera vegada al projecte reben la seva llibreta de quan estaven a 2n, llavors ells eren els petits de la parella. És un moment emocionant  recuperar l’antiga llibreta amb tants bons records.

Les trobades es fan quinzenalment en la mesura del possible.