Instal·lacions

Edifici contruit d’obra:

Consta de quatre mòduls

MODUL A:

 • Tres aules
 • Aula d’idiomes
 • Sala de mestres , direcció i secretaria
 •  WC

MODUL B

 • Tres aules
 • Menjador i cuina 
 • WC

MODUL C

 • Cinc aules d’Infantil
 •  Despatx EI

MÒDUL D

 • Gimnàs 
 • Biblioteca
 • Informàtica
 • Música
 • Aula XTEC,
UBICACIONS PROVISIONALS. (Mòduls prefabricats)

Mòdul prefabricat 1:

 • Dues aules
 • Despatx per a EAP , logopedia i tutories.

Mòdul prefabricat 2:

 • Tres aules
 • Aula AMPA

Mòdul prefabricat 3:

 • Quatre aules