Projectes

La música i…ARA ART CULTURA DIGITAL Filosofia 3-18
Intel.lIgències MúltIples: A les matemàtiques
APRENENTATGE PER TASQUES
https://agora.xtec.cat/ceip-jverdaguer-palleja/wp-content/uploads/usu710/2017/11/treball-per-projectes.jpg
.

Actualment l’àmbit educatiu està immers en una gran onada de canvi. Per aquest motiu l’escola ha volgut introduir una metodologia innovadora a cicle superior: APT (Aprenentatge per tasques). Aquesta metodologia pedagògica es basa en l’aprenentatge per projectes, el qual porti a l’alumnat a ser el protagonista del procés i se centri en la vivència d’experiències

EL JOC A EDUCACIÓ INFANTIL

El joc és el context ideal per a l’aprenentatge de l’infant i pel seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional). El joc permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica, dóna als infants la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes o situacions amb creativitat,amb la llibertat de poder decidir i provar noves solucions.A través del joc els infants es relacionen, es coneixen i estableixen vincles entre ells.

A la nostra escola vetllem per potenciar la importància del joc, oferint ambients i materials adequats als seus interessos, espais pensats i acollidors i mitjanç