Alta servei

 

ALTA SERVEI DE MENJADOR
Per tal que totes i tots estiguem a punt quan arribi el moment, us adjuntem un document i un link en el que us explica com descarrega-vos l’APP i donar d’alta els vostres fill@s. Als 2 llocs hi ha la mateixa informació, però al pdf hi teniu també les pantalles que trobareu en el procés. El link és:

https://camposestela.com/instruccions-per-donar-se-dalta-a-lapp-del-menjador-escolar/?et_fb=1&PageSpeed=off

Si durant el procés teniu qualsevol entrebanc, us demanem que envieu un correu a
app@camposestela.com i us contactarem el més aviat possible. Al setembre, abans de començar el curs, us farem arribar unes instruccions on us explicarà com utilitzar-la.

ÚS SERVEI MENJADOR:

No es pot fer ús del menjador amb pendent de pagament de cursos o mesos anteriors. Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.

Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per a tots els alumnes. Us demanem que adeqüeu l’horari d’administració de medicaments a fora d’hores de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb la coordinadora i porteu-li la prescripció del metge. Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat mèdic actualitzat a la coordinadora.

Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de menjador. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació.

Serveis i preus:

Preu fix (mínim 3 dies a la setmana. sempre els mateixos): 6,15 €
Preu esporàdic (avisa el dia que es queda): 6,55 €

Els usuaris fixos que no assisteixin al menjador han d’avisar abans de les 9,45 h per poder gaudir del descompte del preu del menú. Als alumnes inscrits com a becats, no se’ls aplicarà la beca fins que no rebem la confirmació de la mateixa per part de l’escola. En el cas de que s’anul-li una excursió per mal temps, els nens que portin el menjar de casa seva, se’ls hi cobrarà la part del monitoratge.

Domiciliació de rebuts:

Les quotes es domiciliaran el dia 1 de cada mes, i inclouran els usos del 1 al 30/31 del mes vençut. En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària. Aquest ingrés es pot fer directament des de l’APP, o bé al banc i portar el comprovant bancari a la coordinadora del menjador. Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,00 €, en concepte de despeses de gestió de la devolució.

Els nens de Parvulari (P3, P4 i P5) porten un pitet a l’hora de dinar. Necessitaran 2, que hauran de marcar amb el seu nom i portar-los nets cada dilluns (normalment es tornaran a casa un els dimecres i l’altre els divendres).

Tots els nens de P3 hauran de portar també un llençol petit, marcat amb el nom a una cantonada, per col·locar-lo damunt de l’hamaca i fer la migdiada.

Informació de contacte:

Menjador Oficina

660527786 (Paqui) => menjador.juanramon@camposestela.com

93-674.50.16 (Emma) => rebuts@camposestela.com