Sala d’actes

És una sala equipada amb butaques, un videoprojector, un ordenador amb accés a internet, una completa instal·lació de so i un escenari fix. Es fa servir per a tots tipus d’activitats en les quals ha de participar un elevat nombre de persones: reunions de Pares, explicacions en gran grup, visionat de pel·lícules, representacions teatrals, …

sala-actes