Biblioteca

L’Escola ha destinat un espai de 120 m2 per a la Biblioteca. Aquesta es troba dividida en dos parts comunicades entre sí; una d’elles es dedica a la lectura i l’altra a la consulta, visionat de material audiovisual i recerca per internet.

biblio1

biblio2