Aula d’Informàtica 2

L’Escola disposa d’una segona Aula d’Informàtica, que disposa de 17 ordinadors, 1 impressora, un videoprojector i una pantalla de projecció. Tots els ordinadors tene accés a Internet a través d’una línia ADSL de 1000 Mb.
Aquesta Aula es utilitzada principalment per grups reduïts d’alumnes, de manera que sempre hi hagi, com a màxim, un nen per ordinador.

img_1216