Aula de Música

L’Aula de Música és el lloc adient per impartir aquesta Àrea a tots els nens i nenes del Centre. Està especialment preparada fer realitzar audicions i dotada d’alguns instruments i de gran quantitat de material musical escolar.

img_1219