Aula d’Anglès

Per tal d’impartir la Llengua Estrangera (Anglès) amb els mitjans més adients i imnovadors, disposem d’una aula especialitzada i totalment equipada amb xarxes d’audio, vídeo i internet per a 26 alumnes. Per ella passen tots els alumnes de Primària (de 1r a 6è nivell).

img_1221