Instal·lacions

 • Espais educatius:
   Aules espaioses, exteriors i assolellades amb PDI.
   Aula d’informàtica.
   Aula de música amb pissarra digital interactiva.
   Laboratori.
   Biblioteca.
   Sala d’usos múltiples.
   Xarxa de cablatge estructural, wifi i servidor propi.
   Menjador escolar.
   Pati de sorra i pista.
IMG_0670 IMG_0673
IMG_0676 IMG_0680
IMG_0681 IMG_0684
IMG_0686 IMG_0675