Comunitats d’aprenentatge

Comunitats d’Aprenentatge és un projecte fonamentat en un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a la transformació social i educativa. Aquest model educatiu està en consonància amb les teories científiques a nivell internacional que destaquen dos factors clau per a l’aprenentatge en la societat actual: les interaccions i la participació de la comunitat.

Les Comunitats d’Aprenentatge impliquen totes les persones que de forma directa o indirecta influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament de les i els estudiants, incloent-hi professorat, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes del barri, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals, persones voluntàries… Partint dels somnis de tota la comunitat educativa i mitjançant el diàleg i la ciència aquest projecte transformador està assolint un doble objectiu: superar el fracàs escolar i millorar la convivència.

El Departament d’Ensenyament promou les Comunitats d’Aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor.

AQUÍ TENIU L’ENLLAÇ AMB LES FASES PER A LA TRANSFORMACIÓ D’UN CENTRE EN COMUNITAT D’APRENENTATGE, L’ESCOLA AQUEST ANY HA COMENÇAT  “LA FASE DE SENSIBILITZACIÓ”  

 http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/comunitats/documents/presentacio-formacio-comunitats-aprenentatge.pdf