Instal·lacions

Mostrem un seguit de fotografies dels diferents espais del centre.


L’escola Joan Baptista Serra consta dels següents equipaments:
– 28 aules ordinàries, de les quals, sis de parvulari amb lavabos a dins.
– Aules especialitzades: Música, Idiomes, Informàtica, Ciències, USEE (Unitat de Suport d’Educació Especial), Gimnàs, Audició i Llenguatge, Educació Especial, Tutories.
– Cuina i menjador
– Tres espais de pati diferenciats per a diverses edats
– Lavabos adaptats.
– Horts escolars
– Pissarres Digitals Interactives a les aules de cicle superior i a la d’Idiomes.
– Equipament audiovisual a les aules de ciències i de música.