Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

El 22 de juny de 2021 acaben les classes

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

13 de maig de 2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Entrades i sortides:

Este curs 2020-2021, l’horari lectiu del centre serà diferent per a cada nivell educatiu. Per tal de garantir les màximes mesures de seguretat i higiene, les entrades i sortides al recinte escolar, així com les de l’hora de pati, seran esglaonades. A les diferents reunions de famílies, amb la tutora o tutor, es farà saber l’horari concret per a cada curs.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un període d’adaptació que suposa la següent modificació en els horaris i en el nombre d’alumnat que hi ha d’assistir. Esta informació també es farà saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents:

  • Dilluns, 14 de setembre, de 9.25 a 11.50 h. (5 alumnes)
  • Dimarts, 15 de setembre, de 9.25 a 11.50 h. (6 alumnes)
  • Dimecres, 16 de setembre, de 9.25 a 11.50 h. (5 alumnes)
  • Dijous, 17 de setembre, de 9.25 a 11.50 h. (tots els alumnes)
  • Divendres, 18 de setembre, de 9.25 a 12.55 h. (tots els alumnes)

Calendari escolar del curs 2020-2021