Acollida

L’Ampa de l’escola gestiona l’acollida del centre:

Acollida de matí: de 7:50 a 9:00

Dia esporàdic: 5 euros
Tot el mes: 25 euros

Per poder gaudir d’aquest servei cal estar al corrent del pagament de la quota de l’AMPA.